Användarvillkor

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2019

Läs dessa användarvillkor (”Villkor”, ”Användarvillkor”) noggrant innan du använder webbplatsen http://www.w2t.se (”tjänsten”) som drivs av W2T Oro (”oss”, ”vi” eller ”vår” ”).

Din tillgång till och användning av tjänsten är betingad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren kan du inte komma åt Tjänsten.

konton

När du skapar ett konto hos oss måste du ge oss information som är korrekt, fullständig och aktuell vid alla tidpunkter. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot villkoren, vilket kan leda till att ditt konto omedelbart avslutas på vår tjänst.

Du ansvarar för att skydda lösenordet som du använder för att få åtkomst till Tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är hos vår tjänst eller en tredje parts tjänst.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Immaterialrätt

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och förblir den exklusiva egenskapen till W2T Oro och dess licensgivare.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av W2T Oro.

W2T Oro har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner vidare och samtycker till att W2T Oro inte är ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust orsakad eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller förlust av sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar dig starkt att läsa villkoren och sekretesspolicyn för alla tredje parts webbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller avbryta tillgången till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilket som helst skäl, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i villkoren som i sin natur ska överleva uppsägningen ska överleva uppsägningen, inklusive, utan begränsning, ägarbestämmelser, garantibeskrivningar, ersättning och ansvarsbegränsningar.

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilket som helst skäl, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Alla bestämmelser i villkoren som i sin natur ska överleva uppsägningen ska överleva uppsägningen, inklusive, utan begränsning, ägarbestämmelser, garantibeskrivningar, ersättning och ansvarsbegränsningar.

Gällande lag

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Sveriges lagar utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Vårt underlåtenhet att verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha mellan oss om tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa revideringar har trätt i kraft samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.