Etikett: Lönegapet

Allt om jämställdhet i USA

Den 28 augusti år 1963 steg Martin Luther King Jr. på podiet och yttrade sitt “I Have a Dream”-tal, som uppskattades av såväl de hundratusentals åhörare som samlats som alla tv-tittare.

Han ville att USA skulle bli ett mer jämställt land. Men hur ser läget ut egentligen, så här cirka 60 år efter hans tal?

Onlinepublikationen Time.com skriver att läget har förbättrats, men att mer behöver göras innan USA kan bli ett jämställt land.

USA och jämställdhet inom det politiska rummet

Endast 18 % av USA:s kongressledamöter är kvinnor. Politikprofessorn Susan Welch menar att det beror på att kvinnor implicit blir skolade att inte göra karriär, samt att kvinnor indirekt ser det som en plikt att ta hand om hushållet.

Hon beskriver även att det faktum att män gärna håller varandra om ryggen som problematiskt, då det hindrar kvinnor från att göra karriär i den politiska arenan.

USA och jämställdhet på arbetet

Amerikanska kvinnor är inte lika aktiva på arbetsmarknaden i jämförelse med män. Hela 20 industrialiserade länder har en procentuellt större kvinnlig arbetskår än USA, vilket är problematiskt. Kvinnor i USA deltidsarbetar dessutom i högre utsträckning än amerikanska män.

I USA får kvinnor inte heller ersättning vid mammaledighet. Att Netflix gav kvinnor föräldrapenning från och med år 2018 betraktades som en världsnyhet, medan denna företeelse är helt normaliserad i Sverige och resten av Skandinavien.

Lönegapet i USA

Det lönegap som vittnar om att mörkhyade samt kvinnor tjänar mindre i jämförelse med vita män har minskat, men lönegapet existerar dock fortfarande. Studier har dock pekat på att kvinnor under 30 år tjänar mer än män inom samma åldersspann.

Men efter att kvinnorna fått barn uppenbarar sig ett lönegap på cirka 10 till 20 %. Ensamstående kvinnor är extra utsatta.

Exempel för löner i USA

  • En vit man tjänar i genomsnitt $60,388
  • En vit kvinna tjänar i genomsnitt $46,513
  • En latinamerikansk kvinna tjänar i genomsnitt 32,002

USA och jämställdhet inom sjukvården

Kvinnor som söker medicinsk hjälp för hjärtattack eller stroke feldiagnostiseras 33 % oftare i jämförelse med män som söker för samma symptom. Amerikanska kvinnor löper därför större risk att få en felaktig behandling, vilket i förlängningen innebär att kvinnor dör som en konsekvens av diskriminering.

Alla måste förstå varför jämställdhet är viktigt, så även USA. Den typ av diskriminering som vi exemplifierade ovan måste försvinna, anser vi.