Varför är jämställdhet viktigt?

Varför är jämställdhet viktigt?

Alla ska behandlas lika oavsett ras, hudfärg, sexuell läggning, ålder, kön samt religiös trosuppfattning. Utan jämställdhet kan inte ett fritt och öppet samhälle existera. Med jämställdhet tillkommer fördelar likt ökad produktivitet, minskad brottslighet samt en bättre levnadsstandard.

Länder som är jämställda är både mer harmoniska samt ekonomiskt lyckosamma i jämförelse med länder där jämställdhet mellan kvinnor och män inte råder. Enligt en undersökning som kartlagt den australiska ekonomin skulle landets BNP öka med 11 procent såvida alla kvinnor fick möjlighet att jobba i samma utsträckning som männen, rapporterar Cubergroup.

I länder vari jämställdhet råder får medborgarna ta del av följande fördelar.

5 anledningar till att jämställdhet är viktigt

  1. Levnadsstandarden ökar: Befolkningen känner en ökad samhörighet då alla får möjlighet att arbeta och gå i skolan, så det finns många ekonomiska fördelar med jämställdhet.
  2. Produktiviteten ökar: Människor som blir rättvist behandlade blir även mer produktiva.
  3. Självförtroendet ökar: Människor som blir bra behandlade får ett bättre självförtroende.
  4. Brottsligheten minskar: Ökad jämställdhet leder till en mer inkluderad och aktiv befolkning. En begränsad jämställdhet leder till utanförskap, och så även en ökning i brottsstatistiken.
  5. Folkhälsan förbättras: Människor som bor i ett jämställt land har lägre stress- och ångestnivåer, vilket medför att jämställda människor mår bättre och mer sällan är såväl sjuka som överviktiga.

Vilka typer av jämställdhet finns det?

Följande fyra typer existerar.

1. Politisk jämställdhet

Alla ska ha rätt att rösta samt tala fritt, oavsett kön, sexuell läggning eller trosuppfattning. Politisk jämställdhet innefattar även att vem som helst ska kunna engagera sig som politiker samt kritisera staten utan några som helst negativa konsekvenser.

Har Sverige politisk jämställdhet? Ja, menar vi.

2. Naturlig jämställdhet

Naturlig jämställdhet innebär att landets invånare har ett jämställt synsätt och därför behandlar alla lika, utan att staten eller diverse organisationer tvingar dem till det. Att uppnå naturlig jämställdhet är svårt och många länder, däribland Sverige, har lagar som verkar för jämställdhet.

Läs mer: Så fungerar jämställdheten i USA.

Har Sverige naturlig jämställdhet? Nej, menar vi.

3. Civil jämställdhet

Med civil jämställdhet menas att staten behandlar alla lika, oavsett hudfärg, kön, sexuell läggning samt trosuppfattning.

Har Sverige civil jämställdhet? Ja, menar vi.

4. Social jämställdhet

Social jämställdhet är svåruppnåelig, men samtidigt viktig för att ett land ska fungera och vara lyckosamt. Mer specifikt ska håriga män få dansa balett och åka konstskridskor utan att bli hånade, samtidigt som kvinnor ska få vara gruvarbetare eller lastbilschaufförer utan att de för den sakens skull får en sämre behandling.

Starka kvinnor och starka män vågar bryta könsnormer, vilket är ett måste för att Sverige ska bli ett jämställt land.

Har Sverige social jämställdhet? Ibland, menar vi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Leave the field below empty!