Kategori: Ekonomi och jämställdhet

Ekonomiska fördelar med jämställdhet

Ekonomiska fördelar med jämställdhet

Det finns många ekonomiska fördelar med att förbättra jämställdheten mellan könen. Det skulle till exempel skapas fler arbetstillfällen. Dessutom skulle BNP per capita öka, och samhället skulle kunna anpassa sig bättre till utmaningarna gällande en allt större del äldre bland befolkningen. Det är resultatet av en studie från European Institute for Gender Equality (EIGE).

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de grundläggande värdena i EU. Det handlar om rättvisa. Men det är även en drivkraft för ekonomisk tillväxt. Alltför länge har ojämlikheter mellan könen begränsat kvinnors ekonomiska möjligheter.

Studien visar även att om det skedde förbättringar inom jämställdhet skulle medlemsländerna i EU generera upp till 10,5 miljoner ytterligare arbetstillfällen fram till 2050. Bruttonationalprodukten per capita skulle också påverkas positivt, och skulle kunna öka med nästan 10% år 2050. Hur stor ökningen skulle kunna bli varierar avsevärt mellan medlemsstaterna. De länder som har mer utrymme att förbättra sin nuvarande nivå av jämställdhet har alltså mycket att vinna.

Möjlighet att styra över sina liv

Små lån har genom tiderna gett fattiga kvinnor över hela världen en möjlighet att förändra sina liv. De kan utbilda sig, investera i något och starta eller driva småföretag. Det är saker som ökar deras ekonomiska oberoende, och ge fördelar i flera generationer. Det gäller inte bara i utvecklingsländer, utan även här i Sverige. Ett lån genom en låneförmedlare som Sambla AB kan ge kvinnor en möjlighet att förverkliga sina drömmar och ta sina projekt till nästa nivå.

Det kan resultera i att kvinnor kan få en större möjlighet att styra över sina egna liv och bli mindre beroende av andra. De kan börja planera för framtiden istället för att leva från dag till dag. Kvinnors ekonomiska framsteg är centralt för att förverkliga kvinnors rättigheter och jämställdhet. Dessutom ökar det kvinnors förmåga att kunna delta likvärdigt som män på befintliga marknader.

När fler kvinnor arbetar växer ekonomin. Det ökar produktiviteten, den ekonomiska diversifieringen och jämställdheten i inkomst. Att öka kvinnors och flickors utbildningsnivå bidrar kraftigt till kvinnors ekonomiska tillväxt. Det är dessutom avgörande för deras hälsa och välbefinnande, liksom deras möjligheter att generera en inkomst och att delta på arbetsmarknaden. Ökad utbildningsnivå står faktiskt för hela 50 procent av den ekonomiska tillväxten i OECD-länder under de senaste 50 åren.

Könsskillnader som påverkar kvinnors ekonomi

Könsskillnader i lagar påverkar tyvärr både ekonomin i länder världen över. Globalt sett är mer än 2.7 miljarder kvinnor begränsade enligt lag från att ha möjlighet att välja samma jobb som män. Av 189 länders ekonomier som bedömdes 2018 hade 104 fortfarande lagar som förhindrade kvinnor att arbeta i specifika jobb. 59 ekonomier hade inga lagar om sexuella trakasserier på arbetsplatser, och i 18 ekonomier kunde män med laglig rätt förhindra att deras fru arbetar.

Globalt sett arbetar 63 procent av kvinnor i åldrarna 25-54 år, jämfört med 94 procent för män. När man inkluderar yngre och äldre kvinnor är siffran ännu lägre. Dessutom är kvinnor överrepresenterade i informell och sårbar anställning, och de arbetar oproportionerligt mycket mer i hemmet. Obetalt vårdarbete är avgörande för att ekonomin ska fungera. Det uppskattas att om kvinnors obetalda arbete hemma och med barn tilldelades ett monetärt värde, skulle det utgöra mellan 10 och 39 procent av BNP. Det är alltså tydligt att ökad jämställdhet leder till en förbättrad ekonomisk situati

Ekonomisk självständighet är ett steg mot ekonomisk jämställdhet

Ekonomisk självständighet är ett steg mot ekonomisk jämställdhet

Vårt samhälle blir visserligen mer och mer jämställt för varje år. Men även om utvecklingen går i rätt riktning så finns det gott om åtgärder man själv kan ta. Ekonomisk jämställdhet är en god garant för social jämställdhet. Det första steget man bör ta är att gå igenom sin egen privatekonomi och se hur man kan försäkra sin ekonomiska självständighet och jämställdhet.

Ett eget sparande innebär att du har egna pengar och har råd att fatta dina egna beslut. Ekonomisk självständighet innebär att du får friheten att göra val som kan garantera dig ekonomisk jämställdhet. Däremot så kan ett sparande hos en storbank ta lång tid att växa. Istället så bör den som vill se sina pengar växa snabbare undersöka ett bankkonto med sparränta.

Ha ett självständigt sparande med sparränta

När man ska välja vilket bankkonto man ska placera sina pengar på så är det viktigt att fundera vad som är den bästa sparräntan för just dig. Det kan vara lockande att helt enkelt välja det bankkonto med högst sparränta. Det är dock viktigt att ta en titt på de villkor som ditt sparkonto ger dig.

Exempelvis så blir det allt vanligare att välja ett bankkonto med insättningsgaranti. Insättningsgaranti är ett enkelt sätt för dig att känna dig säker att dina besparingar är trygga, oavsett hur stor banken du sparar genom är. Den bästa sparräntan just nu är inte hos någon av storbankerrna, utan hos mindre banker.

Vissa kan dock känna sig osäkra över att starta ett sparande hos en mindre bank. Med insättningsgarantin så garanterar staten att 950 000 av era besparingar betalas ut. Detta innebär att du kan få den bästa sparräntan för just dig utan att behöva oroa dig för att banken ska gå omkull, oavsett hur hög sparräntan blir. Du får också ta ställning till vilken typ av bankkonto med sparränta det är du vill ha.

Bäst sparränta i Sverige?

Det går visserligen att hitta ett bankkonto med riktigt hög sparränta i Sverige. Men samtidigt så kan den bästa sparräntan utomlands ge dig ännu bättre villkor. Begränsa dig inte bara till den sparränta Swedbank eller den sparränta SEB och andra storbanker erbjuder dig. Den bästa sparräntan 2019 var exempelvis långt högre bland mindre banker än hos storbankerna.

Oavsett vilken typ av sparränta det är du är ute efter så kommer det gynna dig att först undersöka de alternativen som finns på marknaden. Nu för tiden så är det lätt att jämföra villkor och sparräntor genom att använda sig av internet. Se till att ta din tid och samla nog med information för att fatta ett beslut som du är nöjd med.

Ett bankkonto med sparränta är det första steget mot att ha ett stabilt sparande som växer på egen hand. Det kan dessutom hjälpa dig att komma en god bit på vägen mott ekonomisk jämställdhet. Vare sig du är en stark kvinna eller identifierar dig annorlunda så är en solid ekonomi lika med möjligheter och finansiell frihet. Ta dig tiden att skaffa ett gediget sparande med sparränta!