Kategori: Ekonomi och jämställdhet

Så fungerar kreditkortet Supreme Card Woman

Supreme Card Woman är ett kreditkort för kvinnor, där utfärdaren skänker en krona per köp till Cancerfonden. Du behöver inte göra något för att donera – och det kostar dig ingenting att skänka pengar till cancerforskning. Men vilka andra fördelar är det som tillfaller dig, och vad kostar kortet egentligen att äga?

Det tar vi reda på i den här artikeln.

Snabba fakta om Supreme Card Woman

Årlig avgift295 kr
Maximal kredit150 000 kr
Effektiv räntaFrån 19,97 %
Räntefria dagar60 dagar
Typ av kortMastercard
Avgift för bankomatuttag3 % (min 35 kr)
Valutapåslag i utlandet2 %
Aviavgift39 kr

Tips: Notera att det är en bra idé att jämföra alla sveriges kort innan du bestämmer dig för vilket kreditkort som passar dig bäst. 

Läs mer: Därför är jämställdhet viktigt

Kreditvillkor för kortet

Du kan ansöka om en kredit på mellan 10 000 och 150 000 kr, och det gör ingenting om du tar i för högt. Kortföretaget kan nämligen bevilja kortet mot en lägre kreditgräns, om de känner att du inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att beviljas hela den kredit du ansökt om. 

Precis som standard får du hem en kreditfaktura månatligen som du kan välja på att betala helt, alternativt att delbetala den mot en effektiv ränta på från cirka 20 procent. Notera att det är en dålig idé att betala av på sina köp månad för månad, då den räntesats som tillämpas är relativt hög jämfört med likvärdiga kreditformer.

Du kan betala räkningar med kortet

Du kan betala dina fakturor med ditt Supreme Card Woman-kort om du så önskar, men en avgift på 1 % av totalbeloppet för räkningen tillkommer. Många tycker det är smidigt att kunna skjuta upp betalningen för sina räkningar då du på detta sätt kan betala räkningarna vid ett senare tillfälle, närmare bestämt när din månadsfaktura kommer. 

Notera att du inte ska ha för vana att betala dina räkningar med kortet, då du lätt kan hamna i en situation med skenande ränteavgifter och en skuldfälla som följd. Om du känner att du inte klarar av att betala tillbaka dina krediter, då är kommunens budget- och skuldrådgivare en ovärderlig resurs, vilket Konsumentverket förtydligar.

Så fungerar bonussystemet

  • Cancerfonden får alltid en bonus på 1 kr/köp. Det betyder att du skänker pengar åt ett välgörande ändamål utan att du behöver tänka på det. Om du betalar med kortet två gånger dagligen under ett år ger du Cancerfonden strax över 700 kronor. 
  • Du får alltid en bonus på 0,33 procent. Alla köp som du gör med kortet ger dig 0,5 poäng per krona, som du bland annat kan köpa produkter och presentkort för i Supreme Cards poängshopp. Det är standard att ett presentkort på 100 kronor kostar 15 000 poäng, vilket medför att den riktiga bonusen ligger på 0,33 procent. 

Försäkringar och resefördelar

Med Supreme Card Woman inkluderas en kompletterande reseförsäkring om du betalar mer än 75 % av resan med kortet. Reseförsäkringen ger dig bland annat:

  • Ersättning vid försenat bagage.
  • Ersättning vid avbeställning. Notera att läkarintyg krävs.
  • Ersättning vid försenat flyg.
  • Ersättning vid missat anslutningsflyg. 

Men ha i åtanke att valutaväxlingspåslaget ligger på 1,97 procent, samt att avgiften för kontantuttag ligger på 2,97 procent. Det betyder att detta kreditkort inte lämpar sig helt perfekt för att få följa med på resan. 

3 bra alternativ till Supreme Card Woman

  • Komplett kreditkort. Ger dig en cashback (riktiga pengar tillbaka) på maximalt 4 procent.
  • Norwegian kreditkort. Ger dig en bonus som maximalt ligger på 20 procent.
  • OKQ8 kreditkort. Ger dig 2 % återbäring hos OKQ8, och en sparränta på 0,75 procent. 
Ekonomiska fördelar med jämställdhet

Ekonomiska fördelar med jämställdhet

Det finns många ekonomiska fördelar med att förbättra jämställdheten mellan könen. Det skulle till exempel skapas fler arbetstillfällen. Dessutom skulle BNP per capita öka, och samhället skulle kunna anpassa sig bättre till utmaningarna gällande en allt större del äldre bland befolkningen. Det är resultatet av en studie från European Institute for Gender Equality (EIGE).

Ekonomisk Tillväxt och Produktivitet

En av de mest påtagliga ekonomiska fördelarna med en jämställd ekonomi mellan könen är ökad ekonomisk tillväxt och produktivitet. När kvinnor och män har lika möjligheter att delta i arbetsmarknaden och att avancera inom sina yrken, ökar arbetskraftens samlade kompetens och produktivitet. Studier har visat att företag med en högre grad av könsdiversitet tenderar att ha bättre finansiella resultat. Detta beror på att en mångfald av perspektiv och erfarenheter inom en organisation kan leda till mer innovativa lösningar och förbättrade beslutsprocesser. Dessutom, när kvinnor får samma möjligheter som män att utbilda sig och arbeta, bidrar de med sina talanger och färdigheter, vilket stärker hela ekonomin.

Exempelvis visade en rapport från McKinsey Global Institute att en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden skulle kunna öka den globala BNP med upp till 12 biljoner dollar år 2025. Detta visar tydligt att ekonomisk tillväxt är starkt beroende av att båda könen har samma möjligheter att delta och bidra i ekonomin. Genom att eliminera hinder för kvinnors deltagande i arbetslivet och främja jämställdhet kan länder maximera sin ekonomiska potential och skapa en mer hållbar och inkluderande tillväxt.

Minskad Fattigdom och Förbättrad Levnadsstandard

En jämställd ekonomi bidrar också till att minska fattigdom och förbättra levnadsstandarden för hela befolkningen. När kvinnor har samma ekonomiska möjligheter som män, kan de bättre försörja sig själva och sina familjer. Detta leder till en högre inkomstnivå och ekonomisk stabilitet på hushållsnivå, vilket i sin tur minskar fattigdom och förbättrar levnadsstandarden. Kvinnor som har tillgång till utbildning och arbete kan investera mer i sina barns utbildning och hälsa, vilket skapar positiva spiraler av ekonomisk och social utveckling.

Forskning visar att kvinnor tenderar att investera en större del av sin inkomst i sina familjer jämfört med män, vilket har direkta positiva effekter på barns hälsa och utbildning. Detta bidrar till att bryta fattigdomscykler och främjar långsiktig ekonomisk utveckling. Att främja jämställdhet är därför inte bara en fråga om rättvisa, utan också en strategi för att bekämpa fattigdom och skapa mer hållbara samhällen.

Förbättrad Hållbarhet och Motståndskraft

En annan viktig ekonomisk fördel med jämställdhet mellan könen är förbättrad hållbarhet och motståndskraft i samhällen och ekonomier. Jämställda ekonomier är ofta bättre rustade att hantera ekonomiska chocker och kriser. Detta beror på att de drar nytta av en bredare bas av talanger och resurser, vilket ökar deras förmåga att anpassa sig och återhämta sig från negativa händelser. När både kvinnor och män har möjlighet att delta i beslutsfattande och ledarskap, kan samhällen också dra nytta av mer balanserade och inkluderande perspektiv, vilket leder till mer robusta och hållbara lösningar på ekonomiska och sociala utmaningar.

Dessutom kan jämställdhet bidra till att främja en mer hållbar användning av resurser. Kvinnor har ofta en annan syn på och erfarenhet av naturresurser och miljö, vilket kan leda till mer hållbara metoder och policyer. Genom att inkludera kvinnor i ekonomisk planering och utveckling kan samhällen bättre hantera klimatförändringar och andra miljöutmaningar.

Sammanfattningsvis ger en jämställd ekonomi mellan könen betydande ekonomiska fördelar, inklusive ökad ekonomisk tillväxt och produktivitet, minskad fattigdom och förbättrad levnadsstandard samt förbättrad hållbarhet och motståndskraft. Att sträva efter och främja jämställdhet är inte bara en fråga om rättvisa, utan också en strategi för att skapa mer välmående och hållbara samhällen.

Ekonomisk självständighet är ett steg mot ekonomisk jämställdhet

Ekonomisk självständighet är ett steg mot ekonomisk jämställdhet

Vårt samhälle blir visserligen mer och mer jämställt för varje år. Men även om utvecklingen går i rätt riktning så finns det gott om åtgärder man själv kan ta. Ekonomisk jämställdhet är en god garant för social jämställdhet. Det första steget man bör ta är att gå igenom sin egen privatekonomi och se hur man kan försäkra sin ekonomiska självständighet och jämställdhet.

Ett eget sparande innebär att du har egna pengar och har råd att fatta dina egna beslut. Ekonomisk självständighet innebär att du får friheten att göra val som kan garantera dig ekonomisk jämställdhet. Däremot så kan ett sparande hos en storbank ta lång tid att växa. Istället så bör den som vill se sina pengar växa snabbare undersöka ett bankkonto med sparränta.

Ha ett självständigt sparande med sparränta

När man ska välja vilket bankkonto man ska placera sina pengar på så är det viktigt att fundera vad som är den bästa sparräntan för just dig. Det kan vara lockande att helt enkelt välja det bankkonto med högst sparränta. Det är dock viktigt att ta en titt på de villkor som ditt sparkonto ger dig.

Exempelvis så blir det allt vanligare att välja ett bankkonto med insättningsgaranti. Insättningsgaranti är ett enkelt sätt för dig att känna dig säker att dina besparingar är trygga, oavsett hur stor banken du sparar genom är. Den bästa sparräntan just nu är inte hos någon av storbankerrna, utan hos mindre banker.

Vissa kan dock känna sig osäkra över att starta ett sparande hos en mindre bank. Med insättningsgarantin så garanterar staten att 950 000 av era besparingar betalas ut. Detta innebär att du kan få den bästa sparräntan för just dig utan att behöva oroa dig för att banken ska gå omkull, oavsett hur hög sparräntan blir. Du får också ta ställning till vilken typ av bankkonto med sparränta det är du vill ha.

Bäst sparränta i Sverige?

Det går visserligen att hitta ett bankkonto med riktigt hög sparränta i Sverige. Men samtidigt så kan den bästa sparräntan utomlands ge dig ännu bättre villkor. Begränsa dig inte bara till den sparränta Swedbank eller den sparränta SEB och andra storbanker erbjuder dig. Den bästa sparräntan 2019 var exempelvis långt högre bland mindre banker än hos storbankerna.

Oavsett vilken typ av sparränta det är du är ute efter så kommer det gynna dig att först undersöka de alternativen som finns på marknaden. Nu för tiden så är det lätt att jämföra villkor och sparräntor genom att använda sig av internet. Se till att ta din tid och samla nog med information för att fatta ett beslut som du är nöjd med.

Ett bankkonto med sparränta är det första steget mot att ha ett stabilt sparande som växer på egen hand. Det kan dessutom hjälpa dig att komma en god bit på vägen mott ekonomisk jämställdhet. Vare sig du är en stark kvinna eller identifierar dig annorlunda så är en solid ekonomi lika med möjligheter och finansiell frihet. Ta dig tiden att skaffa ett gediget sparande med sparränta!