Så fungerar kreditkortet Supreme Card Woman

Så fungerar kreditkortet Supreme Card Woman

Supreme Card Woman är ett kreditkort för kvinnor, där utfärdaren skänker en krona per köp till Cancerfonden. Du behöver inte göra något för att donera – och det kostar dig ingenting att skänka pengar till cancerforskning. Men vilka andra fördelar är det som tillfaller dig, och vad kostar kortet egentligen att äga?

Det tar vi reda på i den här artikeln.

Snabba fakta om Supreme Card Woman

Årlig avgift295 kr
Maximal kredit150 000 kr
Effektiv räntaFrån 19,97 %
Räntefria dagar60 dagar
Typ av kortMastercard
Avgift för bankomatuttag3 % (min 35 kr)
Valutapåslag i utlandet2 %
Aviavgift39 kr

Tips: Notera att det är en bra idé att jämföra alla sveriges kort innan du bestämmer dig för vilket kreditkort som passar dig bäst. 

Läs mer: Därför är jämställdhet viktigt

Kreditvillkor för kortet

Du kan ansöka om en kredit på mellan 10 000 och 150 000 kr, och det gör ingenting om du tar i för högt. Kortföretaget kan nämligen bevilja kortet mot en lägre kreditgräns, om de känner att du inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att beviljas hela den kredit du ansökt om. 

Precis som standard får du hem en kreditfaktura månatligen som du kan välja på att betala helt, alternativt att delbetala den mot en effektiv ränta på från cirka 20 procent. Notera att det är en dålig idé att betala av på sina köp månad för månad, då den räntesats som tillämpas är relativt hög jämfört med likvärdiga kreditformer.

Du kan betala räkningar med kortet

Du kan betala dina fakturor med ditt Supreme Card Woman-kort om du så önskar, men en avgift på 1 % av totalbeloppet för räkningen tillkommer. Många tycker det är smidigt att kunna skjuta upp betalningen för sina räkningar då du på detta sätt kan betala räkningarna vid ett senare tillfälle, närmare bestämt när din månadsfaktura kommer. 

Notera att du inte ska ha för vana att betala dina räkningar med kortet, då du lätt kan hamna i en situation med skenande ränteavgifter och en skuldfälla som följd. Om du känner att du inte klarar av att betala tillbaka dina krediter, då är kommunens budget- och skuldrådgivare en ovärderlig resurs, vilket Konsumentverket förtydligar.

Så fungerar bonussystemet

 • Cancerfonden får alltid en bonus på 1 kr/köp. Det betyder att du skänker pengar åt ett välgörande ändamål utan att du behöver tänka på det. Om du betalar med kortet två gånger dagligen under ett år ger du Cancerfonden strax över 700 kronor. 
 • Du får alltid en bonus på 0,33 procent. Alla köp som du gör med kortet ger dig 0,5 poäng per krona, som du bland annat kan köpa produkter och presentkort för i Supreme Cards poängshopp. Det är standard att ett presentkort på 100 kronor kostar 15 000 poäng, vilket medför att den riktiga bonusen ligger på 0,33 procent. 

Försäkringar och resefördelar

Med Supreme Card Woman inkluderas en kompletterande reseförsäkring om du betalar mer än 75 % av resan med kortet. Reseförsäkringen ger dig bland annat:

 • Ersättning vid försenat bagage.
 • Ersättning vid avbeställning. Notera att läkarintyg krävs.
 • Ersättning vid försenat flyg.
 • Ersättning vid missat anslutningsflyg. 

Men ha i åtanke att valutaväxlingspåslaget ligger på 1,97 procent, samt att avgiften för kontantuttag ligger på 2,97 procent. Det betyder att detta kreditkort inte lämpar sig helt perfekt för att få följa med på resan. 

3 bra alternativ till Supreme Card Woman

 • Komplett kreditkort. Ger dig en cashback (riktiga pengar tillbaka) på maximalt 4 procent.
 • Norwegian kreditkort. Ger dig en bonus som maximalt ligger på 20 procent.
 • OKQ8 kreditkort. Ger dig 2 % återbäring hos OKQ8, och en sparränta på 0,75 procent. 

Allt om jämställdhet i USA

Den 28 augusti år 1963 steg Martin Luther King Jr. på podiet och yttrade sitt “I Have a Dream”-tal, som uppskattades av såväl de hundratusentals åhörare som samlats som alla tv-tittare.

Han ville att USA skulle bli ett mer jämställt land. Men hur ser läget ut egentligen, så här cirka 60 år efter hans tal?

Onlinepublikationen Time.com skriver att läget har förbättrats, men att mer behöver göras innan USA kan bli ett jämställt land.

USA och jämställdhet inom det politiska rummet

Endast 18 % av USA:s kongressledamöter är kvinnor. Politikprofessorn Susan Welch menar att det beror på att kvinnor implicit blir skolade att inte göra karriär, samt att kvinnor indirekt ser det som en plikt att ta hand om hushållet.

Hon beskriver även att det faktum att män gärna håller varandra om ryggen som problematiskt, då det hindrar kvinnor från att göra karriär i den politiska arenan.

USA och jämställdhet på arbetet

Amerikanska kvinnor är inte lika aktiva på arbetsmarknaden i jämförelse med män. Hela 20 industrialiserade länder har en procentuellt större kvinnlig arbetskår än USA, vilket är problematiskt. Kvinnor i USA deltidsarbetar dessutom i högre utsträckning än amerikanska män.

I USA får kvinnor inte heller ersättning vid mammaledighet. Att Netflix gav kvinnor föräldrapenning från och med år 2018 betraktades som en världsnyhet, medan denna företeelse är helt normaliserad i Sverige och resten av Skandinavien.

Lönegapet i USA

Det lönegap som vittnar om att mörkhyade samt kvinnor tjänar mindre i jämförelse med vita män har minskat, men lönegapet existerar dock fortfarande. Studier har dock pekat på att kvinnor under 30 år tjänar mer än män inom samma åldersspann.

Men efter att kvinnorna fått barn uppenbarar sig ett lönegap på cirka 10 till 20 %. Ensamstående kvinnor är extra utsatta.

Exempel för löner i USA

 • En vit man tjänar i genomsnitt $60,388
 • En vit kvinna tjänar i genomsnitt $46,513
 • En latinamerikansk kvinna tjänar i genomsnitt 32,002

USA och jämställdhet inom sjukvården

Kvinnor som söker medicinsk hjälp för hjärtattack eller stroke feldiagnostiseras 33 % oftare i jämförelse med män som söker för samma symptom. Amerikanska kvinnor löper därför större risk att få en felaktig behandling, vilket i förlängningen innebär att kvinnor dör som en konsekvens av diskriminering.

Alla måste förstå varför jämställdhet är viktigt, så även USA. Den typ av diskriminering som vi exemplifierade ovan måste försvinna, anser vi.

Varför är jämställdhet viktigt?

Alla ska behandlas lika oavsett ras, hudfärg, sexuell läggning, ålder, kön samt religiös trosuppfattning. Utan jämställdhet kan inte ett fritt och öppet samhälle existera. Med jämställdhet tillkommer fördelar likt ökad produktivitet, minskad brottslighet samt en bättre levnadsstandard.

Länder som är jämställda är både mer harmoniska samt ekonomiskt lyckosamma i jämförelse med länder där jämställdhet mellan kvinnor och män inte råder. Enligt en undersökning som kartlagt den australiska ekonomin skulle landets BNP öka med 11 procent såvida alla kvinnor fick möjlighet att jobba i samma utsträckning som männen, rapporterar Cubergroup.

I länder vari jämställdhet råder får medborgarna ta del av följande fördelar.

5 anledningar till att jämställdhet är viktigt

 1. Levnadsstandarden ökar: Befolkningen känner en ökad samhörighet då alla får möjlighet att arbeta och gå i skolan, så det finns många ekonomiska fördelar med jämställdhet.
 2. Produktiviteten ökar: Människor som blir rättvist behandlade blir även mer produktiva.
 3. Självförtroendet ökar: Människor som blir bra behandlade får ett bättre självförtroende.
 4. Brottsligheten minskar: Ökad jämställdhet leder till en mer inkluderad och aktiv befolkning. En begränsad jämställdhet leder till utanförskap, och så även en ökning i brottsstatistiken.
 5. Folkhälsan förbättras: Människor som bor i ett jämställt land har lägre stress- och ångestnivåer, vilket medför att jämställda människor mår bättre och mer sällan är såväl sjuka som överviktiga.

Vilka typer av jämställdhet finns det?

Följande fyra typer existerar.

1. Politisk jämställdhet

Alla ska ha rätt att rösta samt tala fritt, oavsett kön, sexuell läggning eller trosuppfattning. Politisk jämställdhet innefattar även att vem som helst ska kunna engagera sig som politiker samt kritisera staten utan några som helst negativa konsekvenser.

Har Sverige politisk jämställdhet? Ja, menar vi.

2. Naturlig jämställdhet

Naturlig jämställdhet innebär att landets invånare har ett jämställt synsätt och därför behandlar alla lika, utan att staten eller diverse organisationer tvingar dem till det. Att uppnå naturlig jämställdhet är svårt och många länder, däribland Sverige, har lagar som verkar för jämställdhet.

Läs mer: Så fungerar jämställdheten i USA.

Har Sverige naturlig jämställdhet? Nej, menar vi.

3. Civil jämställdhet

Med civil jämställdhet menas att staten behandlar alla lika, oavsett hudfärg, kön, sexuell läggning samt trosuppfattning.

Har Sverige civil jämställdhet? Ja, menar vi.

4. Social jämställdhet

Social jämställdhet är svåruppnåelig, men samtidigt viktig för att ett land ska fungera och vara lyckosamt. Mer specifikt ska håriga män få dansa balett och åka konstskridskor utan att bli hånade, samtidigt som kvinnor ska få vara gruvarbetare eller lastbilschaufförer utan att de för den sakens skull får en sämre behandling.

Starka kvinnor och starka män vågar bryta könsnormer, vilket är ett måste för att Sverige ska bli ett jämställt land.

Har Sverige social jämställdhet? Ibland, menar vi.

Ekonomiska fördelar med jämställdhet

Ekonomiska fördelar med jämställdhet

Det finns många ekonomiska fördelar med att förbättra jämställdheten mellan könen. Det skulle till exempel skapas fler arbetstillfällen. Dessutom skulle BNP per capita öka, och samhället skulle kunna anpassa sig bättre till utmaningarna gällande en allt större del äldre bland befolkningen. Det är resultatet av en studie från European Institute for Gender Equality (EIGE).

Ekonomisk Tillväxt och Produktivitet

En av de mest påtagliga ekonomiska fördelarna med en jämställd ekonomi mellan könen är ökad ekonomisk tillväxt och produktivitet. När kvinnor och män har lika möjligheter att delta i arbetsmarknaden och att avancera inom sina yrken, ökar arbetskraftens samlade kompetens och produktivitet. Studier har visat att företag med en högre grad av könsdiversitet tenderar att ha bättre finansiella resultat. Detta beror på att en mångfald av perspektiv och erfarenheter inom en organisation kan leda till mer innovativa lösningar och förbättrade beslutsprocesser. Dessutom, när kvinnor får samma möjligheter som män att utbilda sig och arbeta, bidrar de med sina talanger och färdigheter, vilket stärker hela ekonomin.

Exempelvis visade en rapport från McKinsey Global Institute att en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden skulle kunna öka den globala BNP med upp till 12 biljoner dollar år 2025. Detta visar tydligt att ekonomisk tillväxt är starkt beroende av att båda könen har samma möjligheter att delta och bidra i ekonomin. Genom att eliminera hinder för kvinnors deltagande i arbetslivet och främja jämställdhet kan länder maximera sin ekonomiska potential och skapa en mer hållbar och inkluderande tillväxt.

Minskad Fattigdom och Förbättrad Levnadsstandard

En jämställd ekonomi bidrar också till att minska fattigdom och förbättra levnadsstandarden för hela befolkningen. När kvinnor har samma ekonomiska möjligheter som män, kan de bättre försörja sig själva och sina familjer. Detta leder till en högre inkomstnivå och ekonomisk stabilitet på hushållsnivå, vilket i sin tur minskar fattigdom och förbättrar levnadsstandarden. Kvinnor som har tillgång till utbildning och arbete kan investera mer i sina barns utbildning och hälsa, vilket skapar positiva spiraler av ekonomisk och social utveckling.

Forskning visar att kvinnor tenderar att investera en större del av sin inkomst i sina familjer jämfört med män, vilket har direkta positiva effekter på barns hälsa och utbildning. Detta bidrar till att bryta fattigdomscykler och främjar långsiktig ekonomisk utveckling. Att främja jämställdhet är därför inte bara en fråga om rättvisa, utan också en strategi för att bekämpa fattigdom och skapa mer hållbara samhällen.

Förbättrad Hållbarhet och Motståndskraft

En annan viktig ekonomisk fördel med jämställdhet mellan könen är förbättrad hållbarhet och motståndskraft i samhällen och ekonomier. Jämställda ekonomier är ofta bättre rustade att hantera ekonomiska chocker och kriser. Detta beror på att de drar nytta av en bredare bas av talanger och resurser, vilket ökar deras förmåga att anpassa sig och återhämta sig från negativa händelser. När både kvinnor och män har möjlighet att delta i beslutsfattande och ledarskap, kan samhällen också dra nytta av mer balanserade och inkluderande perspektiv, vilket leder till mer robusta och hållbara lösningar på ekonomiska och sociala utmaningar.

Dessutom kan jämställdhet bidra till att främja en mer hållbar användning av resurser. Kvinnor har ofta en annan syn på och erfarenhet av naturresurser och miljö, vilket kan leda till mer hållbara metoder och policyer. Genom att inkludera kvinnor i ekonomisk planering och utveckling kan samhällen bättre hantera klimatförändringar och andra miljöutmaningar.

Sammanfattningsvis ger en jämställd ekonomi mellan könen betydande ekonomiska fördelar, inklusive ökad ekonomisk tillväxt och produktivitet, minskad fattigdom och förbättrad levnadsstandard samt förbättrad hållbarhet och motståndskraft. Att sträva efter och främja jämställdhet är inte bara en fråga om rättvisa, utan också en strategi för att skapa mer välmående och hållbara samhällen.

Ekonomisk självständighet är ett steg mot ekonomisk jämställdhet

Ekonomisk självständighet är ett steg mot ekonomisk jämställdhet

Vårt samhälle blir visserligen mer och mer jämställt för varje år. Men även om utvecklingen går i rätt riktning så finns det gott om åtgärder man själv kan ta. Ekonomisk jämställdhet är en god garant för social jämställdhet. Det första steget man bör ta är att gå igenom sin egen privatekonomi och se hur man kan försäkra sin ekonomiska självständighet och jämställdhet.

Ett eget sparande innebär att du har egna pengar och har råd att fatta dina egna beslut. Ekonomisk självständighet innebär att du får friheten att göra val som kan garantera dig ekonomisk jämställdhet. Däremot så kan ett sparande hos en storbank ta lång tid att växa. Istället så bör den som vill se sina pengar växa snabbare undersöka ett bankkonto med sparränta.

Ha ett självständigt sparande med sparränta

När man ska välja vilket bankkonto man ska placera sina pengar på så är det viktigt att fundera vad som är den bästa sparräntan för just dig. Det kan vara lockande att helt enkelt välja det bankkonto med högst sparränta. Det är dock viktigt att ta en titt på de villkor som ditt sparkonto ger dig.

Exempelvis så blir det allt vanligare att välja ett bankkonto med insättningsgaranti. Insättningsgaranti är ett enkelt sätt för dig att känna dig säker att dina besparingar är trygga, oavsett hur stor banken du sparar genom är. Den bästa sparräntan just nu är inte hos någon av storbankerrna, utan hos mindre banker.

Vissa kan dock känna sig osäkra över att starta ett sparande hos en mindre bank. Med insättningsgarantin så garanterar staten att 950 000 av era besparingar betalas ut. Detta innebär att du kan få den bästa sparräntan för just dig utan att behöva oroa dig för att banken ska gå omkull, oavsett hur hög sparräntan blir. Du får också ta ställning till vilken typ av bankkonto med sparränta det är du vill ha.

Bäst sparränta i Sverige?

Det går visserligen att hitta ett bankkonto med riktigt hög sparränta i Sverige. Men samtidigt så kan den bästa sparräntan utomlands ge dig ännu bättre villkor. Begränsa dig inte bara till den sparränta Swedbank eller den sparränta SEB och andra storbanker erbjuder dig. Den bästa sparräntan 2019 var exempelvis långt högre bland mindre banker än hos storbankerna.

Oavsett vilken typ av sparränta det är du är ute efter så kommer det gynna dig att först undersöka de alternativen som finns på marknaden. Nu för tiden så är det lätt att jämföra villkor och sparräntor genom att använda sig av internet. Se till att ta din tid och samla nog med information för att fatta ett beslut som du är nöjd med.

Ett bankkonto med sparränta är det första steget mot att ha ett stabilt sparande som växer på egen hand. Det kan dessutom hjälpa dig att komma en god bit på vägen mott ekonomisk jämställdhet. Vare sig du är en stark kvinna eller identifierar dig annorlunda så är en solid ekonomi lika med möjligheter och finansiell frihet. Ta dig tiden att skaffa ett gediget sparande med sparränta!

Starka kvinnor 2024:

Det finns många starka kvinnor som skulle kunna göra anspråk på en plats på en sådan här lista. Skulle man dessutom nämna några av de fantastiska och starka kvinnorna som inte är kända, och inte får något erkännande för sådant de gör skulle den här listan kunna bli oändligt lång.

Här har jag ändå valt att lyfta fram några av de som har gjort ett särskilt starkt avtryck, och kanske även intryck, under 2024 (uppdaterad från 2019). Det är absolut inte någon komplett lista, och flera namn saknas helt enkelt av utrymmesskäl.

Artikeln är uppdaterad juni 2024.

Ingen planet B, när planet A inte längre funkar.

Ebba Busch – Politik

 • Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna, har fortsatt att spela en viktig roll i svensk politik, särskilt i frågor som rör familjepolitik och välfärd.

Karin Bodin – Ekonomi

 • VD för Polarbröd, Karin Bodin har varit en ledande figur inom svensk livsmedelsindustri, särskilt efter återuppbyggnaden av företagets fabrik efter branden 2020. Hennes arbete med hållbarhet och innovation har varit betydelsefullt.

Hanna Bennison – Sport

 • Fotbollsspelaren Hanna Bennison har utmärkt sig på internationell nivå, spelandes för både svenska landslaget och Everton FC. Hon är en av de mest lovande unga spelarna i världen.

Greta Thunberg – Miljö

 • Greta Thunberg fortsätter att vara en global ikon för klimataktivism. Hennes insatser för att öka medvetenheten om klimatförändringar och pressa politiska ledare att agera är fortsatt inflytelserika.

Lisa Langseth – Kultur

 • Regissör och manusförfattare Lisa Langseth har skapat framstående verk inom svensk film och TV, inklusive internationellt hyllade produktioner. Hennes kreativa berättande och starka karaktärer har fått stor uppmärksamhet.

Dessa är bara fem framgångsrika kvinnor i Sverige. Vi har många mer och ni får gärna kontakta oss om ni har en annan kvinna som bör stå med på denna lista! Eller inför vår lista 2025.

Kvinnor i media

De senare åren har vårt samhälle blivit mer och mer jämställt. År 1995 som FN kom överens om Pekingplattformen, som är ett tilläggsdokument till FN:s kvinnokonvention. Pekingplattformen syftade på att påskynda jämställdhetsarbetet i hela världen. Bland annat var en av de tolv punkter som togs upp kvinnor och medier. Tanken med punkten är att medlemsländerna skall jobba för kvinnors tillgång till, deltagande och positiva framställning i medier.

En anledning till varför det är så stor skillnad på andelen kvinnor jämfört med män i mediekanaler som TV, radio och tidningar grundar sig i flera olika orsaker. Män har länge haft mer makt inom samhället, både från politiska och ekonomiska håll. Det är således inte bara en ojämställdhet inom media utan det finns andra faktorer som spelar in som påverkar just den obalans som finns i media idag.

Tittar vi på de olika kategorierna i media är kvinnor mest synliga inom nöje och kultur. Andra kategorier som sport, nyheter, politik och ekonomi m.fl, är det män som är i fokus. Problemet med detta är att kvinnor som intervjuas i media istället intervjuas som ett offer eller som en privatperson, istället för expert inom det specifika ämnet som nyheten handlar om.

Kvinnor har i flera år klassats som passiva och mer känslosamma än män, vilket skapat uppfattade meningar på kvinnors beteenden och kunskaper. Trots det finns det ingenting som säger att kvinnor är mindre kompetenta än vad män är. Det har också varit obalans gällande utseende och bilder, speciellt ur ett medieperspektiv. Helt generellt har kvinnor klassats som attraktionskraft via ett bildperspektiv, där män istället uppfattats som modiga och bestämda. Det är också därför vi oftast ser kvinnor inom nöje eller kultur, istället för sportnyheter eller politik.

I Sverige är det dock en bättre balans än i andra länder i världen, då vi här kan se en ökning av kvinnor varje år som går. Dock är denna ökning marginell. Vid en undersökning 2018 framkom det att endast 32,1 % av de offentliga personer som visas i nyhetsportaler är kvinnor. Det betyder att bara tre av tio personer är av det kvinnliga könet, medan de andra sju av tio personerna är män.

Även om siffran bara ökat några få marginaler de senaste åren, kan vi iallafall se en ökning uppåt. Trots att det är en låg siffra kan vi bara hoppas på att den blir mer jämställd inom kort.

Vill du engagera dig i kvinnors rättigheter? I så fall rekommenderar jag amnesty som driver många projekt för att förbättra kvinnors rättigheter världen över.

Women united

Women in the Executive Suite Correlate to High Profits

An extensive 19-year study of 215 Fortune 500 firms shows a strong correlation between a strong record of promoting women into the executive suite and high profitability. Three measures of profitability were used to demonstrate that the 25 Fortune 500 firms with the best record of promoting women to high positions are between 18 and 69 percent more profitable than the median Fortune 500 firms in their industries.

Women in the Executive Suite Correlate to High Profits

The glass ceiling issue is one of the most emotional managerial issues of the past decade. Although a great deal of anecdotal evidence exists, there has been very little empirical work to support even the most basic contentions concerning the issue. One of the areas most in need of evidence involves profitability. It is alleged that firms that have had a good track record of promoting women to the executive suite have found that practice to have been profitable, but there is little empirical evidence that the assertion is, in fact, true.
In order to test that assertion, we evaluated the record of 215 Fortune 500 firms concerning the inclusion of women in the executive suite for the 19-year period from 1980 to 1998. A point system was devised, and the top 25 firms for women were then evaluated on three different measures of profitability relative to the median Fortune 500 firms in their industries for 1998. All three measures demonstrated that higher scores were correlated to higher profitability.

Previous Studies

Since the mid-1980s, advocates for women have worked hard to convince the business world that women are as capable as men in high executive positions, and that their inclusion in the executive suite would contribute greatly to the success of a company. The pioneering book in this area was Morrison et al.’s Breaking the Glass Ceiling, which brought the term ”glass ceiling” into the lexicon in 1987. This work was based on interviews with 76 executive women, and was qualitative in nature.

Other books followed. John Naisbitt argued that the presence of women in upper levels of the organization would be beneficial, and Driscoll and Goldberg used in- depth interviews to examine the lives of senior women executives. Helgesen argued that women have a largely untapped advantage in leadership style and that women’s leadership styles transform organizations, but none of these excellent books reported quantitative evidence of profitability.

The Fact-Finding Report of the Glass Ceiling Commission was a report of the perceptions of women in the workplace, and did not attempt to connect the presence of high-ranking women executives to profitability for their corporations. Furchtgott-Roth and Stolba provided a guide to the economic progress of women and, since 1985, the advocacy group Catalyst has issued over 30 excellent research reports on various aspects of progress for women, but none of them have addressed the issue of profitability with empirical evidence.

There are at least three reasons why the study was not attempted earlier. First, there have been only a handful of firms with women in upper level positions, so that it was difficult to make a valid statistical comparison between the very small number of firms with influential women and the huge number of firms without them. Expanding the base number of women-friendly firms was not easy because it was very difficult to learn which firms had women in the executive suite at levels just below the very visible positions of President or CEO. Finally, although longitudinal data is widely regarded as the most solid, it is not often done because the data is very difficult and time consuming to collect.

Fortune 500 Data

Our study took advantage of a very large base of Fortune 500 data we collected for the period 1980 to 1998. The study began in 1992, when each Fortune 500 firm was invited to supply us with data about the number of women in their top 10 executive positions, the next 10 executive positions, and the Board of Directors for each year since 1980. Names and positions were provided for validation, with the assurance that they would not be published. Subsequent data sweeps were conducted in 1995 and 1998.

These efforts have resulted in data for an average of 215 Fortune 500 firms for every year from 1980 to 1998. The longitudinal nature of the database allows us to compare the data for any year with any other year since 1980, and allows the historical performance of any responding firm to be studied on a variety of measures.

The Scoring System

Once we tabulated these data, we devised a system to score each firm on their record for promoting women to the executive suite. We weighted the pioneering efforts of firms in the years 1980 to 1992 heavier than the efforts in later years. Two points were assigned for each woman in a ”top 10” executive position for the years to 1992, with one point for later years. One point was assigned for each woman in the ”next 10” positions to 1992, and one half point for later years. One point was given for each woman on the Board of Directors for the early years, and one half point for subsequent years. Scores were summed and firms were ranked in order. The 31 firms that scored the highest (the top one-seventh) were then evaluated for profitability. Because the survey had guaranteed anonymity to responding firms, we regret that those firms cannot be named here.

Four Evaluations of Profitability

Because different industries might prefer to use different measures of profitability, three measures of profitability were used to evaluate each of the firms. Profits as a percent of
revenues, assets, and stockholders’ equity were recorded for each firm, based on data from the 1999 Fortune 500 list. In like manner, the equivalent figures for the median Fortune 500 firm in each firm’s industry were recorded. Six of the firms did not have data available for 1999 and were discarded, leaving 25 firms. The figures for the 25 remaining firms were then summed, and a mean number calculated. The same was done for the industry medians.

In addition, a fourth measure of profitability was taken. We determined whether the each subject firm was higher or lower than its industry median counterpart. This was done in order to expose the potential situation whereby strong figures for one dominating firm might obscure a general trend in the opposite direction for the majority of women-friendly firms within an industry.

Results

The results showed a clear pattern. Fortune 500 firms with a high number of women executives outperformed their industry median firms on all three measures. Furthermore, the firms with the very best scores for promoting women were consistently more profitable than those whose scores were merely very good.

On the measure of profits as a percent of revenues, the 25 subject firms outperformed the corresponding industry medians by 34 percent. The women- friendly firms averaged 6.4 percent while the average of their industry medians was 4.8 percent. When taken individually, almost two-thirds of the subject firms (66%) outperformed their median counterparts.

On the measure of profits as a percent of assets, the 25 subject firms outperformed the industry medians by 18 percent. The women-friendly firms averaged 6.5 percent while the average of their industry medians was 5.5 percent. When taken individually, 62 percent of the subject firms outperformed their median counterparts.

On the measure of profits as a percent of stockholders’ equity, the 25 firms outperformed the industry medians by 69 percent. The women-friendly firms averaged 26.5 percent while the average of their industry medians was 15.7 percent. When taken individually, 68 percent of the subject firms outperformed their median counterparts.

The diligent reader will note that the results might be sensitive to the number of firms included in the analysis. If one were to limit the subject firms to only the ”top 10 firms” for women (or ”top 15 firms” or ”top 20 firms”), the results would be somewhat different. In fact, further analysis showed a direction consistent with the basic conclusion that firms with a stronger record of promoting women are more profitable.

In other words, the results of the ”top 25 firms” that are featured in this study are very conservative. The results would be even more dramatic if a smaller set of only the most friendly firms for women had been highlighted.

Indicated Action

It is important to note that the correlation does not prove causality. While it could be concluded that a firm’s long-term record of promoting women to high positions results in higher than normal profitability, it could also be argued that firms with higher profitability may feel freer to experiment with the promotion of women to high levels.

One intriguing additional explanation is that firms exhibit higher profitability because their top executives have probably made smarter decisions. One of the smart decisions that those executives have made is to include women in the executive suite, so that the best brains are available to continue making smart, and profitable, decisions for the firm.

However one interprets the data, it is clear from multiple measures that there is a positive correlation between the existence of larger numbers of women in the executive suite and higher than normal profitability within an industry. Wise executives might well keep this evidence in mind as they consider promoting talented individuals to the executive suite.

References

Catalyst [1990]. Women in Corporate Management. Catalyst, New York. Various other studies are available from www.catalystwomen.org.

Driscoll, Dawn-Marie and Carol R. Goldberg [1993]. Members of the Club: the coming of age of executive women. The Free Press, New York.

Fortune [1999]. ”The Fortune 500” vol.139 no. 8. April 26, 1999.